รถแบคโฮ คืออะไร?

รถแบคโฮ คืออะไร?

รถแบคโฮ คืออะไร?

รถแบคโฮ (Backhoe) คือ รถแบคโฮพีโซ่หรือรถตีนหมู (Excavator Loader) คือ รถที่มีลักษณะเป็นรถแบคโฮ และรถโหลดคนละอย่างในตัวเดียวกัน มักใช้ในงานก่อสร้างและงานขุดเจาะในพื้นที่แคบหรือในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว รถแบคโฮมีส่วนหน้าเป็นแบคโฮ ส่วนหลังเป็นโหลดเดอร์ (Loader) ซึ่งช่วยในการขุด, ขน, และโหลดวัสดุต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและนิยมใช้ในงานก่อสร้าง การบำรุงรักษาทำงานและอายุการใช้งานที่นานของรถแบคโฮ ทำให้เป็นเครื่องจักรที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในวงกว้าง

ประโยชน์ของรถแบคโฮ

รถแบคโฮมีความสำคัญและประโยชน์มากมายในงานก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้:

 1. ขุดและเจาะพื้นที่: รถแบคโฮมีความสามารถในการขุดดินและเจาะพื้นที่เพื่อสร้างรู, ราง, คลอง, หลุมบ่อ, หรือระบบน้ำในงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารและทางหลวง เป็นต้น
 2. ทำความสะอาดพื้นที่: รถแบคโฮสามารถใช้ในการเคลื่อนดินและขนวัสดุเพื่อทำความสะอาดพื้นที่หรือที่น่าจะสร้างโครงการใหม่
 3. การก่อสร้างทางน้ำ: ในงานก่อสร้างทางน้ำและนิคมอุตสาหกรรม รถแบคโฮช่วยในการขุดและสร้างคลองน้ำ แอ่งน้ำ และทางเดินน้ำเพื่อควบคุมน้ำในพื้นที่
 4. ทำการบำรุงซ่อมแซม: ในการแก้ไขและซ่อมแซมถนนและทางเดิน เช่น ซ่อมท่อน้ำ, ซ่อมถนน, ขนส่งวัสดุสำหรับการซ่อมแซม
 5. การก่อสร้างเมืองหรือที่อาศัย: ใช้ในการขุดฐานรากเพื่อสร้างรางน้ำ, การเติมหิน, และการสร้างพื้นที่อื่นๆ ที่จำเป็น
 6. การตัดต้นไม้: รถแบคโฮสามารถใช้ในงานตัดต้นไม้และลำต้นไม้ในพื้นที่ที่จำกัดการเคลื่อนไหว
 7. การก่อสร้างอุทยานและพื้นที่สำหรับกีฬา: ในการก่อสร้างสนามกีฬา, สระว่ายน้ำ, สวนสนุก, อุทยาน, และพื้นที่สำหรับกิจกรรมแจ่มใสอื่นๆ
 8. งานซ่อมแซมภายในบ้าน: ในบ้านคนก็สามารถใช้รถแบคโฮเพื่อซ่อมแซมลานจอดรถ, สร้างสระว่ายน้ำขนาดเล็ก, หรือสร้างรั้วและล้อมครอบที่ดิน

รถแบคโฮเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีความสามารถหลากหลายทำให้เป็นที่นิยมในงานก่อสร้างและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

รถแบคโฮ กับ รถแม็คโคร ต่างกันอย่างไร?

รถแบคโฮ (Backhoe) และรถแม็คโคร (Mack Truck) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นชนิดของเครื่องจักรที่มีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้:

รถแบคโฮ (Backhoe):

 1. ลักษณะ: รถแบคโฮมีรูปร่างคล้ายกับรถแทรกเตอร์ที่มีแบคโฮอยู่ที่ด้านหน้า และโหลดเดอร์อยู่ที่ด้านหลัง ดังนั้นเครื่องจักรนี้มีความสามารถในการขุดดินด้วยแบคโฮและโหลดวัสดุด้วยโหลดเดอร์
 2. ใช้งาน: สำหรับงานขุดเจาะ, การขนส่งวัสดุ, ขุดคลอง, ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร, การขุดพื้นที่ในพื้นที่แคบ เป็นต้น
 3. ควบคุม: รถแบคโฮใช้ทรงคอลควบคุมเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของแบคโฮและโหลดเดอร์

รถแม็คโคร (Mack Truck):

 1. ลักษณะ: รถแม็คโครเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นกระบะหลังโค้ชที่มีเพลาเรียว และสามารถเปิดบรรทุกด้านหลังได้ เหมาะสำหรับขนส่งสินค้าหนักๆ
 2. ใช้งาน: รถแม็คโครใช้สำหรับงานขนส่งวัสดุหนักๆ เช่น ก้อนหิน, หินสำเร็จรูป, ปูน, อุปกรณ์ก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 3. ควบคุม: รถแม็คโครใช้แบบควบคุมอัตโนมัติหรือคนขับควบคุมโดยตรง (ถ้าเป็นรถบรรทุกอัตโนมัติ)

ดังนั้น รถแบคโฮให้เช่า และรถแม็คโครเป็นเครื่องจักรที่มีการใช้งานและประโยชน์ที่แตกต่างกัน รถแบคโฮมีความสามารถในการขุดและโหลดวัสดุในพื้นที่ที่แคบ ในขณะที่รถแม็คโครมีความสามารถในการขนส่งสินค้าหนักๆ ออกไปยังตลาดหรือสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการของให้กับงานก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใหญ่โต การเลือกใช้รถที่เหมาะสมกับงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในงานที่ทำด้วยความมั่นใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล