รถดั๊ม 4 ล้อ

ให้เช่ารถดั๊ม 4 ล้อรับจ้าง สำหรับการขนของ บรรทุกของ ขนดิน ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ขนของต่างๆ ตามที่คุณต้องการ สามารถใช้งานคู่กับรถแบคโฮได้ ราคาถูก

กรอกแบบฟอร์ม

 

รถดั๊ม 4 ล้อ

2,500.-

ชนิด

4 ล้อ

สัญญา

รายวัน

เงื่อนไข

ราคารวมน้ำมัน

ราคาน้ำมันหน้างาน

2,000.-

เช่ารถเลย

 

รถดั๊ม 4 ล้อ

65,000.-

ชนิด

4 ล้อ

สัญญา

รายเดือน

เงื่อนไข

ราคารวมน้ำมัน

ราคาน้ำมันหน้างาน

55,000.-

เช่ารถเลย

 

รถดั๊ม 6 ล้อ 3 คิว

2,500.-

ชนิด

6 ล้อ 3 คิว

สัญญา

รายวัน

เงื่อนไข

ราคารวมน้ำมัน

ราคาน้ำมันหน้างาน

2,000.-

เช่ารถเลย

 

รถดั๊ม 4 ล้อ

65,000.-

ชนิด

6 ล้อ 3 คิว

สัญญา

รายเดือน

เงื่อนไข

ราคารวมน้ำมัน

ราคาน้ำมันหน้างาน

55,000.-

เช่ารถเลย

 

รถดั๊ม 6 ล้อ 6 คิว

3,500.-

ชนิด

6 ล้อ 6 คิว

สัญญา

รายวัน

เงื่อนไข

ราคารวมน้ำมัน

ราคาน้ำมันหน้างาน

3,000.-

เช่ารถเลย

 

รถดั๊ม 6 ล้อ 6 คิว

90,000.-

ชนิด

6 ล้อ 6 คิว

สัญญา

รายเดือน

เงื่อนไข

ราคารวมน้ำมัน

ราคาน้ำมันหน้างาน

75,000.-

เช่ารถเลย